ที่อยู่ :

บริษัท สยามบลูมาร์ค จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 1/45 หมู่ 2 ถ.พระราม 2
ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 034-490698
โทรสาร. 034-490699
Email:  siam.bluemark@yahoo.com, sales@target-lock.com

Address:

SIAM BLUE MARK CO.,LTD.
SAMUT SAKHON INDUSTRIAL ESATE 1/45 MOO 2, PRARAM 2 RD.,
TASAI, MUANG SAMUT SAKHON 74000 THAILAND
TEL: +66(0)3449-0698(Auto)
Fax: +66(0)3449-0699
Email: siam.bluemark@yahoo.com, sales@target-lock.com