Sliding Door Flush Handle

SLIDING DOOR FLUSH HANDLE : มือจับสำหรับประตูบานเลื่อนอะลูมิเนียม

 • 185 TARGET LOCK

SPECIFICATIONS

 • SLIDING DOOR FLUSH HANDLE
 • FOR USE WITH MODEL NO. 186 OR 187
 • SUITABLE FOR ALUMINIUM FRAME SIZE WITH LESS THAN 25-26 mm. WIDTH

คุณสมบัติกุญแจ

 • มือจับสำหรับประตูบานเลื่อนอะลูมิเนียม
 • ใช้งานร่วมกับรุ่น 186 หรือ 187
 • ใช้สำหรับอะลูมิเนียมที่มีความกว้างไม่เกิน 25-26 มม.

FINISH /สี

 • 04 BLACK E.D.P. /ดำ E.D.P.
 • 14 WHITE /ขาว
 • 36 LIGHT BROWN /ชา
 • 37 BRONZE /บรอนซ์

SLIDING DOOR FLUSH HANDLE : มือจับสำหรับประตูบานเลื่อนอะลูมิเนียม

 • 186 TARGET LOCK

SPECIFICATIONS /คุณสมบัติกุญแจ

 • SLIDING DOOR FLUSH HANDLE
 • FOR USE WITH MODEL NO. 185
 • SUITABLE FOR ALUMINIUM FRAME SIZE WITH LESS THAN 25-26 mm. WIDTH

คุณสมบัติกุญแจ

 • มือจับสำหรับประตูบานเลื่อนอะลูมิเนียม
 • ใช้งานร่วมกับรุ่น 185
 • ใช้สำหรับอะลูมิเนียมที่มีความกว้างไม่เกิน 25-26 มม.

FINISH /สี

 • 04 BLACK E.D.P. /ดำ E.D.P.
 • 14 WHITE /ขาว
 • 36 LIGHT BROWN /ชา
 • 37 BRONZE /บรอนซ์